904L烧结网

       耐腐蚀性能好,在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性

904L烧结网材质:
       904L(N08904,,14539)奥氏体不锈钢
产品特点:
       
耐腐蚀性能好,在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性,在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性,同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。适用于70℃以下各种浓度硫酸,在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸,及甲酸与醋酸的混酸中的耐腐蚀性也很好。
产品应用:
       
石油、石化设备,如石化设备中的反应器等。
       发电厂烟气脱硫装置。
       海水处理装置,造纸工业设备,硫酸、硝酸设备,制酸、制药工业及其他化工设备、压力容器,食品设备。
       制药厂反应器。
       加工尺寸:500*1000mm、600*1000mm、1000*1000mm
       也可根据用户使用加工所需净尺寸